فنر اگزوز یک تکه خمره ای


فنر اگزوز موتور سیکلت مناسب برای هوندا، فنری است که از انتهای اگزوز به اهرم ترمز عقب متصل میشود. اصطلاحا فنر اتصال انتهای اگزوز به اهرم ترمز عقب نامیده میشود، که کمک به برکرداندن اهرم ترمز عقب میکند.

  • 2,800 تومان

طراحی سایت : ره وب

09391061514