پیچ دو سر رزوه ۸


پیچ دو سر رزوه ۸ یک نوع پیچ است که دارای دو سر است. یک سر پیچ برای محکم کردن پیچ و سر دیگر پیچ برای باز کردن پیچ استفاده می شود.

طراحی سایت : ره وب

09391061514