پیچ درب سوپاپ واشردار خودکار


پیچ درب سوپاپ واشردار خودکار

 

پیچ درب سوپاپ واشردار خودکار زمانی در موتورسیکلت مورد استفاده قرار میگیرد که جای پیچ درب سوپاپ هرز شده باشد تا بتواند درب سوپاپ را محکم کند. از این پیچ یک نوع ،جود دارد و جنس آن آهنی میباشد.

 از این پیچ یک نوع ،جود دارد و جنس آن آهنی میباشد.

  • 480 تومان

طراحی سایت : ره وب

09391061514