کاسه نمد توپی عقب


کاسه نمد توپی عقب قطعه ای کوچک و گرد است که از نشت روغن یا گریس از توپی عقب به بیرون جلوگیری می کند. این قطعه معمولاً از لاستیک یا اورتان ساخته می شود و دارای یک حلقه داخلی و خارجی است. حلقه داخلی در داخل توپی عقب قرار می گیرد و حلقه خارجی در خارج از توپی قرار می گیرد. یک لایه لاستیکی بین دو حلقه قرار دارد که روغن یا گریس را در داخل نگه می دارد.

طراحی سایت : ره وب

09391061514