تلمبه پایه فلزی


یک تلمبه پایه فلزی دستگاهی است که از نیروی فشار هوا برای باد کردن وسایل بادی مانند دوچرخه، توپ، شناورها و غیره استفاده می کند. از یک پایه فلزی برای پشتیبانی از تلمبه و یک دسته برای اعمال نیروی لازم برای پمپاژ هوا استفاده می شود.

طراحی سایت : ره وب

09391061514