براکت کیلومتر CDI


براکت کیلومتر CDI یک قطعه فلزی است که برای نگه داشتن کیلومتر شمار موتور سیکلت CDI استفاده می شود. این قطعه معمولاً از آلومینیوم یا استیل ساخته شده است و دارای دو سوراخ برای قرار دادن پیچ های نگهدارنده کیلومتر شمار است. 

براکت کیلومتر CDI یک قطعه مهم است که برای ایمنی موتورسوار ضروری است. این قطعه از کیلومتر شمار در برابر آسیب های مکانیکی محافظت می کند و همچنین به اطمینان از نصب صحیح کیلومتر شمار کمک می کند.

 

طراحی سایت : ره وب

09391061514