مهره چاکنت


مهره چاکنت

مهره چاکنت نوعی مهره است که دارای شیارهای چهارگانه در قسمت بالایی خود است. این شیارها باعث می‌شود که مهره چاکنت به طور محکم روی پیچ یا شفت قفل شود و از باز شدن آن جلوگیری کند.

طراحی سایت : ره وب

09391061514