مهره گلدونی


مهره گلدونی یا مهره گلدانی یک نوع مهره است که دارای یک سر بزرگ و یک دهانه کوچک است. این مهره معمولاً برای اتصال دو قطعه فلزی استفاده می شود که دارای یک سوراخ بزرگ هستند.

طراحی سایت : ره وب

09391061514