بست اهرم کلاچ کروم


بست اهرم کلاچ کروم

بست اهرم کلاچ کروم یک قطعه فلزی است که برای اتصال اهرم کلاچ به بدنه موتور استفاده می شود. این بست معمولاً از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شود و با روکش کروم پوشانده شده است.

بست اهرم کلاچ کروم دارای دو قسمت اصلی است:

بدنه: این قسمت قسمت اصلی بست است و از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته شده است.
پیچ: این قسمت برای اتصال بست به بدنه موتور استفاده می شود.
بست اهرم کلاچ کروم یک قطعه مهم در سیستم کلاچ خودرو است. این بست از اتصال اهرم کلاچ به بدنه موتور اطمینان حاصل می کند و از شل شدن اهرم کلاچ جلوگیری می کند.

طراحی سایت : ره وب

09391061514