آچار فولی کش سه کاره


آچار فولی کش سه کاره یک ابزار مکانیکی است که برای باز و بسته کردن فولی های موتورسیکلت استفاده می شود. این آچار دارای سه شاخک است که به صورت متحرک در اطراف فولی قرار می گیرند و با چرخش آچار، فولی را می کشند.

طراحی سایت : ره وب

09391061514