فنر اگزوز یک تکه خمره ای


فنر اگزوز یک تکه خمره‌ای از قطعات فلزی مناسب برای هوندا، فنری است که از انتهای اگزوز به اهرم ترمز عقب متصل میشود. اصطلاحا فنر اتصال انتهای اگزوز به اهرم ترمز عقب نامیده میشود، که کمک به برکرداندن اهرم ترمز عقب میکند.

 

 

طراحی سایت : ره وب

09391061514