پیچ ۱۱۰*۱۰ خشکه موتور سیکلت


پیچ ۱۱۰*۱۰ خشکه موتور سیکلت یک قطعه مهم در موتور سیکلت است و خرابی آن می تواند باعث اختلال در عملکرد موتور سیکلت شود. اگر این پیچ شل یا خراب شود، ممکن است قطعات موتور سیکلت از یکدیگر جدا شوند و باعث ایجاد مشکلاتی مانند نشتی روغن، نشتی بنزین و یا حتی آسیب به موتور شود.

طراحی سایت : ره وب

09391061514