طوقه ها


طوقه ها

طوقه موتورسیکلت یک حلقه فولادی یا آلومینیومی است که تایر موتورسیکلت را نگه می دارد. آنها به طور معمول از دو قسمت تشکیل شده اند: یک قسمت بیرونی که از رینگ اصلی تشکیل شده است و یک قسمت داخلی که از رینگ اسپوک تشکیل شده است. رینگ اصلی با تایر تماس دارد و رینگ اسپوک از طریق چرخ دنده ها به چرخ متصل می شود.

طراحی سایت : ره وب

09391061514