• مرتب سازی بر اساس :به طور کلی هر چرخ دنده‌ای که یک زنجیره روی آن قرار گرفته باشد را ست دنده زنجیر می‌ نامند

طراحی سایت : ره وب

09391061514